Piątek, 3 lutego 2023 roku | Dzień powszedni
Boże Narodzenie niech napełnia Nas pokojem, radością i miłością Narodzonego Dziecięcia.
W czasie Adwentu zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w roratach