Duszpasterze
parafiazabrzeg.pl
Proboszcz:
ks. Krzysztof Szopa E.C.
Urodził się 21 lutego 1963 roku w Czechowicach-Dziedzicach, w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego.
W naszej parafii od 2016 roku.

Wikariusz:
ks. Krzysztof Gworek
Urodził się 14 marca 1971 roku w Oświęcimiu, w 1996 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Tadeusza Rakoczego.
W naszej parafii od 2018 roku.

Zamieszkały:
ks. prałat Emil Dyrda
Zamieszkały w naszej parafii od 2010 roku.


Z parafii pochodzą:
  • ks. Emil Dyrda, wyświęcony w 1956 roku.
  • ks. Augustyn Szczepanik, wyświęcony w 1968 roku.
  • ks. Kazimierz Kopeć, wyświęcony w 1971 roku.
  • ks. Andrzej Chruszcz, wyświęcony w 1974 roku.
  • ks. Józef Tyc, wyświęcony w 1981 roku.
  • ks. Tadeusz Pietrzyk, wyświęcony w 1987 roku.
  • ks. Stanisław Filapek, wyświęcony w 1990 roku.
  • ks. Andrzej Budny, wyświęcony w 1991 roku.
  • ks. Mirosław Szewieczek. wyświęcony w 1992 roku.
  • ks. Dawid Kubień, wyświęcony w 2016 roku.