Wiadomości
parafiazabrzeg.pl
Po pięciu latach pełnienia posługi wikariusza w naszej parafii pożegnaliśmy ks. Dawida Majdaka. Pożegnalna modlitwa była okazją podziękowania za dar jego zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty.Jesteśmy wdzięczni ks. Dawidowi za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy poprzez jego kapłańską posługę, a także pełne ofiarności działanie przy organizacji różnorodnych parafialnych i społecznych przedsięwzięć. Z wdzięcznością zapamiętamy jego wspieranie prac zespołu charytatywnego czy aktywną organizację odbywających się w tym czasie w naszej parafii diecezjalnych Spartakiad Lekkoatletycznych Ministrantów – O Puchar Biskupa.
W tym czasie ks. Dawid sprawował opiekę duszpasterską nad parafialną służbą liturgiczną ołtarza i grupą młodzieżową. Współpracował z parafialnymi grupami modlitewnymi, apostolskimi, a także wspólnotą sióstr elżbietanek, Chórem św. Józefa czy zespołem Zabrzeżanki.
- Księże Dawidzie, zachowamy w sercach otwartość i życzliwość, jaką okazywałeś każdemu, i życzymy Bożego błogosławieństwa w posłudze w nowej parafii w Leśnej.